Jordi Marcè
cronologia

Finalització d’un edifici d’habitatges a Terrassa, Barcelona. Projecte d’execució

El projecte té per objecte la finalització d’un edifici plurifamiliar de 17 habitatges, amb locals comercials i dues plantes d’aparcament soterrat, situat a la Rambla Francesc Macià, 224, a Terrassa.
L’estructura, de PB+5PP, es va executar l’any 2006.

El projecte d’execució s’adapta a l’estructura existent i defineix les tasques necessàries que calen executar per arribar a obtenir el programa previst en el projecte inicial, optimitzant la distribució dels habitatges i dissenyant l’envolvent i les instal·lacions per millorar l’eficiència energètica de l’edifici.
Situació: Terrassa, Barcelona
Any: 2022
Client: Livingcenter
Superfície: 2.372m2