Jordi Marcè
cronologia

5 edificis. 76 habitatges, locals comercials i aparcament soterrat. Creixell UA6, Tarragona.

El projecte es desenvolupa en 5 edificis plurifamiliars, connectats a nivell de planta soterrani per un aparcament comunitari.

A l'edifici de la carretera N-340 es distribueixen locals comercials a planta baixa i habitatges a planta pis, la resta d'edificis estan conformats per habitatges a totes les plantes. El jardí i la piscina comuintària es troben en el pati que es forma al centre dels edificis oberts cap al mar i la zona arqueològica romana es localitza just al davant.

Les viviendes es desenvolupen seguint un programa funcional compost per rebedor, sala d'estar-menjador, cuina, safareig, 3 habitacions i 2 banys. Algunes unitats són desenvolupades en una planta, altres en dues plantes i els pisos dels últims nivells compten amb terrasses privades a les que s'accedeixen des de una escala interna, diversificant amb això les opcions per al client.
Any: 2008
Situació: Creixell UA6, Tarragona.
Client: Vicsan Procam S.L.
Superfície construïda: 12.014,45m2