Jordi Marcè
cronologia

Avantprojecte per a un edifici d'habitatges en Sant Adrià del Besòs, Barcelona.

El solar en qüestió està situat a la zona Fòrum - Diagonal Mar a la part est de la ciutat de Barcelona.
El projecte és una illa de nova construcció on es plantegen 3 edificis amb alçades diferents segons normativa, amb un total de 72 habitatges.
El primer bloc, alineat a Carrer Llull, té 5 plantes pis i una planta àtic d'habitatges mentre que el segon i el tercer només consten de 4 plantes pis.
Es crea un nou producte d'habitatge basat en un espai vital, el qual s'entén com un espai exterior privat a l'interior de casa i té la condició de ser flexible i adaptable.
Les diferents tipologies d'habitatge van des de 2 fins a 4 habitacions.
La planta baixa alberga comerç i la planta soterrani l'aparcament.
Sant Adrià del Besòs. 2011