Jordi Marcè
cronologia

Reforma integral edifici de vivendas a Blanes. Girona.

El projecte tracta l'adequació d'un antic bloc d'habitatges ubicat a al passeig de S'Abanell, a la localitat costera de Blanes, concretament a primera línia de mar, i que intenta modernitzar no sols l'edifici objecte del projecte sinó millorar també la visual del front marí del municipi.

D'aquesta manera es projecta de nou l'espai interior de l'edifici, s'adeqüen i es dissenyen les noves instal·lacions i es modifica l'envolvent de l'edifici amb materials moderns que transformen el projecte en un edifici emblemàtic per al municipi.
Any: 2007
Client: Luque Estructures, S.L.
Situació: Pg. S'Abanell, Blanes.
Sup. Const.: 3.800 m2
Núm. habitatges: 70