Jordi Marcè
cronologia

Estudi preliminar per a complex residencial a Oued Athmania, Mila (Algèria)

Aquest document és un estudi preliminar per a la construcció d'un complex residencial amb 379 unitats d'habitatge, espais comercials, jardins, aparcaments i altres espais a l'aire lliure en una zona de creixement urbà a la ciutat algeriana d'Oued Athmania, wilaya de Mila.

El complex residencial es compon de deu edificis amb planta baixa mixta (residencial i comercial) i cinc plantes d'habitatge.

Per crear un espai de qualitat al centre de l'illa, situem els edificis, com un filtre, en el perímetre. Alguns edificis tenen la planta baixa oberta en forma de porxo per donar més transparència i accessibilitat a l'interior de l'illa.

La imatge de l'espai exterior del conjunt es defineix per franges paral.leles de diferents colors, orientades de nord a sud. La intenció és la creació d'espais polivalents per a diferents activitats, àrees de joc per a nens, llocs de reunió, terrasses i porxos, llocs de descans ...
Any: 2013
Situació: Oued Athmania, Mila. Algèria
Superfície del solar: 21.834 m2