Jordi Marcè
cronologia

2 edificis habitatges protegits.33 habitatges. Sant Feliu de Guíxols, Girona.

Els elements de l'emplaçament que més condicionen la geometria del projecte son l'orientació i els gàlibs edificatoris, en relació amb els espais exteriors públics i privats.

El projecte es proposa aprofitar els avantatges de l'emplaçament a través d'uns mòduls d'habitatges que responen a les necessitats bàsiques de les vivendes protegides (aprofitament de l'espai interior, agrupament d'instal·;lacions, flexibilitat d'ús), incorporant-hi criteris de sostenibilitat i estalvi energètic (millor orientació de les peces principals, ventilació creuada, tractament de façanes). Es preveu una distribució de 6 habitatges per planta, amb 2 nuclis de circulació vertical, situats en franges que separen l'edifici en 3 zones.
Any: 2.007
Situació: Sant Feliu de Guixols (Girona)
Client / Promotor: Luque Estructuras, S.L.
Superfície construida: 2.622 m2
Pressupost: 2.322.812 (E)
Altres: 33 habitatges