Jordi Marcè
cronologia

Finalització de 3 edificis d’habitatges a Sant Iscle de Vallalta, Barcelona. Projecte d’execució

Projecte de finalització de 3 edificis amb de 42 habitatges i 84 places d’aparcament, en un complex residencial situat a Sant Iscle de Vallalta.
El programa del projecte es distribueix en un soterrani comú, zones comunes amb piscina i 3 edificis de 14 habitatges per edifici. Actualment (novembre 2022) hi ha un edifici distribuït i enguixat, un edifici amb la distribució amb envans en brut i un edifici només en estructura.
La missió és redactar el projecte d’execució adaptat a les exigències actuals i fer el seguiment de l’obra per finalitzar el projecte.
Situació: Sant Iscle de Vallalta, Barcelona
Any: 2022
Client: CIMENTA2 Gestión e Inversiones
Superfície: 6.366m2