Jordi Marcè
cronologia

29 habitatges. Illa 6B Sector PP5 L'Hort de Pau. Altafulla, Tarragona

El projecte es desenvolupa per 29 habitatges unifamiliars en filera, disposat en 3 agrupacions de 7 habitages i dues agrupacions de 4 habitatges.

La diferència entre elles es degut a la superfície total construïda dels habitatges i en petites variacions de distribució per millorar l'orientació en cada cas.

Es projecten 19 habitatges entre mitgeres (tipus 8D i 8E) amb superfície de 119.85m2 cadascuna; 5 habitatges en testera (tipus 7D i 7E) de 119.05m2; 5 habitatges més en testera (tipus 9D i 9E) de 123.50m2.

Els habitatges s'han desenvolupat seguint un programa funcional en planta soterrani, planta baixa, planta primera i coberta. La planta baixa disposa de distribuïdor, sala d'estar-menjador, cuina, bany de servei i safareig. La primera planta amb 4 habitacions i dos banys. La planta soterrani amb l'aparcament privat. En la planta coberta es prevé únicament la caixa d'escales per tenir accés a la terrassa.
Any: 2005
Client: Circulo de Gestión y Asesoramiento, S.A.
Situació: Illa 6B Sector PP5. L'Hort de Pau. Altafulla, Tarragona.
Habitatges: 29 habitatges