Jordi Marcè
cronologia

28 Habitatges. Creixell, Tarragona.

La parcel·la on es van realitzar els edificis es troba situada en la illa privada del Pla Parcial de la U.A. XIX-B.

El projecte es desenvolupa en 28 habitatges en filera, disposats en 5 agrupacions segons la ubicació al terreny.

Els habitatges projectats es divideixen en 9 tipologies. 6 tipus de testeres, i 3 tipus d'habitatge entre mitgeres. La diferència existeix en la superfície total construïda dels habitatges i en petites variacions de distribució per a millorar la orientació en cada cas.
Any:2003
Situació: C/ del Pi- C/Onze de setembre- CREIXELL
Client: Covilor, S.A.
Superfície: 6.700m2
Superfície construïda: 3.850m2
Pressupost: 1.536.237,53