Jordi Marcè
cronologia

26 habitatges. Sector PP5, Altafulla, Tarragona.

Aquest projecte forma part d'un encàrrec de 85 habitatges, el qual es va redactar per fases. Aquesta és la fase B, on es desenvolupen 26 habitatges unifamiliars en filera.

El conjunt està format per 16 habitatges entre mitgeres (tipus 5D i 5E) amb superfície de 124,55 m2 cada un; 5 habitatges en testera (tipus 4D i 4E) de 127,20 m2; i 4 habitatges en testera (tipus 6D i 6E) de 131,20 m2.

Tots els habitatges es desenvolupen seguint un programa funcional en planta soterrani, planta baixa, planta primera i coberta. La planta baixa disposa d'un distribuidor, sala d'estar -menjador, cuina, un bany de servei i un safareig. La planta primera, amb 4 habitacions i dos banys. La planta soterrani, amb l'aparcament privat i magatzem. A la planta coberta s'ha previst unicament el badalot d'escala per a l'accés a la terrassa.
Any: 2005
Client: Circulo de Gestión y Asesoramiento, S.A.
Situació: Illa 5B, sector P.P.5 L'Hort de Pau Altafulla, Tarragona.
Habitatges: 26 habitatges