Jordi Marcè
cronologia

Estudi previ per a 24 habitatges a Sitges, Barcelona

El solar, de 2.505m2, es troba al carrer Salvador Soler Foment numero 2.
Els 24 habitatges s'hi disposen en dos blocs de planta baixa i 3 plantes pis.
El bloc A consta de dos nuclis d'escala i un total de 16 habitatges (4 per planta), mentre que el bloc B tindrà un únic nucli de comunicacions i un total de 8 habitatges, distribuïts 2 per planta.

En planta baixa, els habitatges tindran sortida a un espai d'ús privat. Es preveu també una zona comunitària enjardinada i la construcció de dues piscines en aquesta.

El conjunt disposarà d'una única planta soterrani amb accés des del carrer Salvador Soler Foment amb 35 places d'aparcament, 24 trasters i amb accés directe cap als dos blocs.
Any: 2013
Situació: Sitges, Barcelona
Superfície del solar: 2.505 m2