Jordi Marcè
cronologia

Estudi previ per a un Edifici Plurifamiliar en el carrer Vergós, Barcelona

El càrrec consisteix en un estudi previ de factibilitat per a la transformació d'un hotel en edifici d'habitatges en Barcelona així com la creació d'una nova façana .
S'han proposat varies opcions d'aprofitament de la volumetria de les plantes.
Existeixen por una part dues variants de la planta baixa, una mixta amb dos habitatges y un espai comercial, i l'altra amb nomes tres habitatges.
En quant a la planta tipus es ha desenvolupat segons dos models, un amb la zona de dia en façana, que permet reduir les circulacions dins del pis, y l'altre amb la zona de nit en façana.
Els dos models proposen una opció amb o sense terrasses lo que significa tenir dues o tres habitacions. En tot cas es tracta de pisos amb mesures generoses, espais de qualitat, versàtils, que permeten certa individualització segon el gust del client.
S' organitzen segon un esquema de dia i nit, i cada espai esta associat amb una franja de serveis ubicada en la part cega del volum.
Client: C.G.A (Círculo de Gestión y Asesoramiento)
Situació: Carrer Vergos, Barcelona
Superfície construïda: 4.950m2
Superfície àmbit: 1.620m2
Any: 2011