Jordi Marcè
cronologia

Edifici Plurifamiliar de 21 Habitatges. Sabadell, Barcelona

L'encàrrec consisteix en l'estudi previ per a un solar amb edificació existent a enderrocar en el centre de Sabadell,propietat de Bancaja Habitat.
Per normativa resulta un volum irregular, no obstant això la geometria de l'edifici reconeix la cantonada del carrer i l'encreuament d'ambdues vies.
Aquest edifici plurifamiliar es compon de 21 unitats d'habitatges de 1, 2 i 3 habitacions en dues escales. Es destaca igualment el disseny d'un aparcament soterrat de 3 plantes.
Situació:c/ Brutau - c/ Sardà - Sabadell
Superficie:1.986m2 / aparcaments 1.432m2
Client:Bancaja
Any:2010