Jordi Marcè
cronologia

Estudi previ d'edifici d'habitatges al carrer Rubens, Barcelona

L'encàrrec consisteix en projectar un edifici d'habitatges amb aparcament subterrani en un terreny situat a la part alta de Barcelona, entre l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat i el carrer Rubens.
L'emplaçament es caracteritza pel fort desnivell de més de 7 metres que existeix entre els dos carrers.

Volumètricament, l'edifici es composa d'un cos més alt, de quatre plantes, amb façana principal a l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, i d'un cos més baix, de dues plantes, que dóna al carrer Rubens.
La proposta intenta aprofitar l'orientació a sud (incidència del sol òptima, vistes al Parc Güell) així com el dinamisme de la topografia, creant dos accessos, un per cada carrer a nivells diferents (planta 0 i planta -2). Es forma així una terrassa enjardinada a la coberta de la part més baixa del conjunt.
En el volum més baix, una sèrie de patis aporten llum i ventilació natural a la part central i més profunda dels habitatges. El volum més alt, en canvi, té doble façana (nord i sud) i permetrà situar habitatges en cada una d'elles.
Client: Roca Borràs Immobiliària
Situació: Carrer Rubens, Barcelona
Superfície construïda: 3176,55 m2
Superfície àmbit:764 m2
Any: 2012