Jordi Marcè
cronologia

Avantprojecte Bloc de 20 Habitatges amb aparcament, locals comercials i espais lliures Públics al PMU-07, Camí de la Font Sud, Palamós, Girona. Espanya

Es proposa un edifici verd, innovador i emblemàtic amb una secció volumètrica retranquejada
amb molts espais oberts, patis i jardins.
Té una posició cèntrica en el sector PMU-07 i en l’àrea més propera al mar de la nova urbanitat prevista. Sent el primer, determinarà el caràcter de la zona com a referència de qualitat, d’estil i de visió global.
Es combinen tipologies, varietat d’Habitatges personalitzades i adaptables amb terrasses enjardinades, serveis exclusius, detalls d’alta qualitat i visió urbana.
En el present estudi es proposen tres opcions de distribució interior.
Any: 2021
Client: EROLES S.A.
Situació: Palamós, Girona. Espanya
Superfície Construïda: 2.101 m2