Jordi Marcè
cronologia

3 Edificis plurifamiliars amb un total de 18 habitatges. Sector PP5, Altafulla, Tarragona.

La parcel·la on es van realitzar els edificis objecte del present projecte es troba situada a la illa 1B del sector P.P.5 l'Hort de Pau, a Altafulla (Tarragona).

El projecte es desenvolupa en 3 edificis de 6 habitatges repartits en PB+2 plantes i 2 habitatges per planta, amb aparcament soterrat comunitari.

Els habitatges presenten un programa de necessitats igual per a tots els casos, amb una sola diferència a la superfície dels habitatges de planta baixa respecte a la resta de planta, per a permetre l'accés des del carrer a l'escala comunitària, i equipar les vivendes de planta primera d'una gran terrassa.
Client: PROMCOVI S.L.
Situació: C/ Camí del Prat. Altafulla, Tarragona.
Superfície construïda: 2.058m2 (18 habitatges)
Pressupost: 1.267.584E
Any: 2.005