Jordi Marcè
cronologia

Estudi previ per a conjunt residencial a Guelma, Algèria

Es tracta d'un estudi preliminar per a la construcció d'un complex residencial de 1.500 habitatges de promoció pública, zones comercials, jardins, aparcaments i altres espais a l'aire lliure en una zona de creixement urbà a la ciutat algeriana de Guelma.

El complex està format per 32 edificis, que es classifiquen en dos tipus bàsics:
-Les torres - 11 edificis verticals, amb els dos primers nivells de zona comercial i 9 nivells d'habitatge, exceptuant la torre central que en té 14 d'habitatge.
La zona comercial en plantes baixes uneix les torres de dos en dos.

- Blocs d'edificis - amb planta baixa comercial i cinc plantes d'habitatges

Els habitatges són de tres tipus repartits per tots els edificis en diferent proporció:
F3: 80m2 i un total del 25% dels habitatges, F4: 100m2-50% i F5: 120m2-25%

Els edificis estan connectats en planta baixa per un espai públic que pretén fomentar la interacció social i les diverses activitats. En aquest s'hi articulen zones d'aparcament, espais verds, pèrgoles per donar ombra ... tot sota un mateix concepte i materialitat.
Any: 2013
Situació: Guelma, Algèria
Superfície del solar: 112.198 m2