Jordi Marcè
cronologia

Estudi Previ sector immobiliari Montecarlos, Cala Tarida. Eivissa

La proposta es desenvolupa d'acord als imputs del mercat immobiliari actual i a un concepte de producte que es refereix a la reinterpretació de la casa tradicional eivissenca.
S'adopta una tipologia tradicional per a l'arquitectura d'aquests habitatges, molt valorada i amb gran atractiu i interès per a l'usuari en general.
Es disposen 15 habitatges d'aproximadament 1000m2 que s'articulen mitjançant volums i s'apropien del territori paisatgísticament.
El projecte és una mostra d'arquitectura mediterrània, de característiques pròpies derivades de les condicions climatològiques, físiques, històriques i culturals.
Situació: Cala Tarida, Eivissa
Any: 2013