Jordi Marcè
cronologia

14 habitatges. Sector PP5. Altafulla, Tarragona.

El projecte es desenvolupa en 14 vivendes unifamiliars en filera, disposades en 1 agrupació de 6 habitatges, 1 agrupació de 5 habitatges i 1 agrupació de 3 habitatges.

La diferència existeix en la superfície total construïda dels habitatges i en petites variacions de distribució per a millorar la orientació en cada cas.

S'han projectat 8 habitatges entre mitgeres (tipus 2D i 2E) amb superfície de 140,15 m2 cada un; i 6 habitatges en testera (tipus 3D i 3E) de 142,99 m2.

Tots els habitatges es desenvolupen seguint un programa funcional en planta soterrani, planta baixa, planta primera i coberta. La planta baixa disposa d'un distribuïdor, sala d'estar - menjador, cuina, un bany de servei, una habitació. La planta primera, amb 3 habitacions i dos banys. La planta soterrani, amb l'aparcament privat. A la planta coberta s'ha previst únicament el badalot d'escala per a l'accés a la terrassa.
Any:2005
Client: Monserrat 9 I CIA, CB
Situació: Sector P.P.5. L'Hort de Pau, Altafulla, Tarragona.