Jordi Marcè
cronologia

Estudi Previ per un Edifici Plurifamiliar de 12 habitatges i locals comercials a Reus, Tarragona.

L'àmbit de la proposta té una superfície de 377,27m2 amb un aprofitament de 1.428,80m2. L'encàrrec consisteix en l'estudi previ del disseny de 12 habitatges de 1 a 3 habitacions, destinades principalment a 1ª residència i a locals comercials en planta baixa.
Es proposa regularitzar l'àmbit unint 2 de les 3 parcel·les: la nombre 1 del carrer Fossar Vell i la del nombre 4 del carrer Font.
La superfície útil total de les 12 habitatges és de 795,18m2 i la dels locals comercials és de 242, 47m2.
Situació: c/ Fossar Vell 1 i 3, c/ Font 4, Reus, Tarragona.
Superficie: 1.428,8m2
Client: Bancaja Habitat
Any: 2010