Jordi Marcè
cronologia

Reforma d'un edifici entre mitgeres, 11 habitatges i 8 places de parking.

L'edifici de "Can Rourich" objecte d'aquest projecte es troba dins del catàleg de Patrimoni arquitectònic i elements d'interès històric i artístic de Sant Feliu de Guíxols.

El projecte tracta d'un edifici entre mitgeres, el qual respecta la concepció de l'edifici original, conservant aquells elements que són objecte de protecció. Es desenvolupa com un edifici plurifamiliar obert a un gran pati central, delimitat pels diferents volums que formen l'edificació. Està format per 11 habitatges repartits en planta baixa, planta 1 i planta 2.
Any: 2008
Situació: Plaça del monestir 26-28, Sant Feliu de Guíxols, Girona.
Client: Luque estructuras S.L.