Jordi Marcè
cronologia

Estudi previ per un edifici en construcció a Reus. Tarragona

El solar del projecte es troba en la urbanització Mes Església a Reus, Tarragona. És la illa compresa entre els carrers Joan Salvat, Pau Gargalllo, Manuel Huguè i la carretera a Salou i està inclosa en la Modificació Puntual de la Revisió del Pla General, segons el qual aquesta permès construir:
80 habitatges lliures, 10 habitatges de protecció oficial de venda o 20 habitatges de protecció oficial de lloguer.
Atenent les condicionaments del Pla Parcial, es proposa: 20 habitatges lliures i 5 habitatges de protecció oficial per planta amb un total de 100 habitatges. També es proposa un hotel de 27 habitacions per planta amb un total de 108 unitats. Es proposen 3 topologies diferents d'habitatges amb 2 i 3 habitacions.
Any: 2009
Client: Bancaja