Jordi Marcè
cronologia
+

Concurs per l'avantprojecte del edifici del centre d'estudis de postgraus de la Universitat de les Illes Balears.

El projecte es el nou centre per a estudis de postgrau a Palma de Mallorca, Espanya.
Un edifici d'estructura senzilla, compacta i modular, que aprofita la orientació cardinal i permet la circulació de l'aire, aprofitant al mateix temps la inèrcia tèrmica del sòl per establir un sistema de climatització passiva natural. Volumètricament, l'edifici es planteja com una barra amb un tall transversal, marcant l'accés. En aquest punt d'inflexió, un triple espai connecta en vertical tots els nivells. Els dos volums resultants, de diferent alçades, s'obren cap al sud per un millor enllumenat natural dels espais d'estudi i treball. Els diferents usos s'agrupen per nivells: planta baixa - aules; planta primera - despatxos i sales de professors; planta semisoterrani - laboratoris i sales tècniques. Els espais annexos i les instal·lacions s'agrupen en nuclis a la franja nord de l'edifici.
El projecte de l'espai exterior vol representar una unió entre els edificis existents i el nou centre d'estudis; pretén crear un diàleg entre les diferents peces lliurement col·locades a l'espai. L'espai verd que hi ha actualment es converteix en una catifa de colors, perfums i textures on es col·loquen els edificis.
Palma de Mallorca.
2012