Jordi Marcè
cronologia
+

Estructura i Coberta Camp de Futbol El Molí. Esplugues de Llobregat. Barcelona.

El camp de futbol del Molí disposa d'una graderia descoberta de mesures aproximades 85 x 11m.
L'encàrrec proposa el cobriment de part de la graderia actualment descoberta, concretament la part central de mateixa, amb una estructura lleugera de perfil metàl·lic, sota la qual es penja una coberta lleugera de panell sandwich, suportada per encavallades d'acer pintat de secció i perfileria variables, les quals transmeten les càrregues al terreny per mitjà de pilars metàl·lics que es disposen vistos pel costat de la vorera, tocant al mur de tancament que separa la graderia del camp de futbol respecte del carrer.
La coberta haurà de preveure, a més de les càrregues segons normativa, les pròpies d'una futura instal·lació de panells de captació d'energia solar fotovoltaica.
Any: 2009
Situació: Esplugues de Llobregat, Barcelona
Client : Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Pressupost: 235.992,51(E)