Jordi Marcè
cronologia
+

Tribuna Estadi d'Altafulla

El camp de futbol del municipi d'Altafulla està situat en una zona prevista per a desenvolupar-hi un campus esportiu - educatiu que inclou un pavelló, una piscina coberta i una escola. La coberta - marquesina de la graderia existent es va a plantejar com primera intervenció d'aquest procés.

La voluntat del projecte és generar un volum amb identitat pròpia, visualment atractiu i l mateix temps integrat a l'entorn; es posa especial èmfasis en les visuals, ja que l'estructura es visible des de lluny, com un signe d'identitat del campus. Una forma pura, una geometria senzilla, una estructura derivada de les necessitats d'ús.

La mateixa senzillesa s'expressa a través del material, la textura i el color. La marquesina es percep visualment com una lamina lleugera, blanca, llisa que flota sobre la graderia i s'eleva cap al centre de l'estadi.
Any: 2.004
Situació: Altafulla, Tarragona
Client : Residencial Balis
Superfície: 500m2
Pressupost: 254.067(E)