Jordi Marcè
cronologia
+

Concurs. Edifici aïllat destinat a Punt de Trobada. 1er lloc.

Aquest projecte té com a principal objectiu la re-adequació de les oficines de l'edifici del punt de trobada de Tarragona i també forma part de la xarxa de regeneració paisatgística i urbana del barri de Camp Clar. Es projecta l'espai públic de relació, com una plaça porxada d'arbres al voltant del buit principal que aculli les activitats exteriors de l'equipament, que filtri el perfil irregular del perímetre.

Els volums contenidors del programa de l'edifici, que aterrant sobre la plaça generada en una planta força clara geomètricament, s'organitzen en tres volums de disposició força diàfana, i s'enfilen responent a les necessitats de l'equipament i de programa. Els eixos dels accessos s'expressen com una estructura portant vertebradora de l'edifici.
El criteri funcional fonamental ha estat organitzar a planta baixa les activitats més obertes a l'espai públic, l'accés general, el restaurant i cuina principal, els vestidors i la sala polivalent; a planta pis s'hi disposen les activitats de l'espai tast, i les aules d'espai ritme, així com les sales polivalents i despatxos; i finalment a la planta segona, les activitats de tallers de so i despatxos i sales annexes, amb les terrasses coberta i descoberta com elements de continuïtat dels serveis de l'edifici. Es projecta un espai superior sota coberta on es centralitzen les instal·lacions.
Any: 2.009
Situació: Tarragona
Client : Ajuntament de Tarragona
Superfície Construida: 1.959, 12m
Pressupost: 2.000.000 (E)