Jordi Marcè
cronologia
+

Concurs. Pavelló Poliesportiu PAV-2 a la zona de la Guinovarda. Piera.

Uns dels principals objectius de la proposta en l'àmbit d'actuació és valorar de forma especial la relació entre el poliesportiu amb els barris de la ciutat, creant un espai públic exterior, transitable en la seva totalitat. Es tracta de fer un gran campus esportiu.
En tots el espais s'ha buscat sempre la màxima relació amb l'exterior.
Al primer nivell a la cota +329,00, es forma un gran passeig esportiu. Una rambla que lliga els barris de la ciutat, actualment separats.
Al segon nivell es situa el accés. Es pot arribar-hi a traves de la plaça o be per una rampa peatonal.
Al tercer nivell situat a la cota +323,00, es situa el camp de futbol, amb vestidors a nivell del camp i sota la piscina.
En una cota més inferior tindrem el espai verd on es podrien desenvolupar activitats més pròpies d'un parc públic.
El poliesportiu respon als criteris funcionals i d'habitabilitat previstos, tant per higiene, manteniment, confort i respecte al medi ambient.
Situació: Piera, Barcelona.
Superfície: 2.000m2
Client: Ajuntament Piera.
Any: 2009