Jordi Marcè
cronologia
+

Concurs instal·lació Pista Poliesportiva Coberta. Palafurgell, Girona.

Uns dels objectius de la proposta a l'àmbit d'actuació es valorar de forma especial la relació del projecte amb l'edifici del pavelló actual.

El projecte es desenvolupa en dues fases. La primera fase fa referència al cobriment de la pista exterior del Pavelló d'esports existent la qual actualment es troba en funcionament.

La fase 2 contempla una solució de tancaments per convertir-lo en un pavelló tancat. Per aquest motiu la coberta de la primera fase ha de estar projectada amb l'aïllament acústic i tèrmic corresponent que caldrà utilitzar al moment de tancar el pavelló.

El programa funcional es desenvolupa amb la caixa de la pista en la correcta orientació solar i amb l'alçada lliure de 8,5 m, segons criteris del Consell Català de l'Esport.

La resta de serveis es disposen en forma de U, amb una alçada inferior, al voltant del volum principal de la pista, organitzats a dues plantes superposades.
Any: 2009
Situació: Palafrugell, Girona.
Client: Ajuntament de Palafrugell.
Sup. const: 1865.99m2