Jordi Marcè
cronologia
+

Estudi previ poliesportiu

El pavelló poliesportiu projectat és un edifici de tipologia aïllada, s'uneix a l'edificació existent per una rampa que connecta les grades i la pista amb aquest.
Funcionalment s'utilitzaran els vestuaris ja existents en el complex d'atletisme, per tant no se'n projectaràn cap de nous.

Es manté l'accés principal existent a la instal·lació per la part nord del pavelló, i es fa una segona connexió a traves de la zona enjardinada per tal d'accedir o bé a la grada o bé als vestidors existents, a través d'una pèrgola lineal projectada a la façana nord del nou edifici.
A la banda sud s'habilita un accés per a vehicles, que mitjançant una rampa a la façana est te accés directe a la pista, el què permetrà un fàcil accés per als serveis de manteniment o per al muntatge de possibles esdeveniments.

L'edifici és un únic volum de 51x41m, a part de les petites connexions amb l'edifici de vestidors existent.
El pavelló te dos nivells, el nivell de la pista que per motius topogràfics es situaria a la cota +141.00, i la grada perimetral que està a la cota +142.00.
Any: 2014