Jordi Marcè
cronologia
+

Concurs. Serveis de Policia local i Protecció civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Coma edifici públic, la seu de la Policia local comparteix les funcions de punt d'atenció, informació al ciutadà i denuncia d'incidents i delictes, amb les de servei d'emergències i ordre públic, amb una càrrega molt important d'assistència i información al ciutadà. A més especialmente en aquest cas, es planteja l'edifici amb un auditori de gestió municipal que dona vida cultural i educacional al conjunt.
Els edificis construïts darrerament a Catalunya per la Policia municipal i els mossos d'esquadra expressen aquestes funcions en un llenguatge minimalista, amb línies clares i geometría simple i compacta.
La proposta s'inspira en la tipología consagrada i, a partir de la distribució en planta, genera la volumetría d'una caixa oberta cap al públic: la façana principal de vidre i altres opaques, aplacades amb pedra. Les lames del sistema de protección solar i les finestres de les façanes laterals emfatitzen l'horitzontalitat de l'edifici. La imatge que es vol transmetre es la d'un edifici públic emblemàtic, amable i obert en relació amb els ciutadans.
Any: 2.010
Situació: Lloret de Mar, Girona
Client: Ajuntament Lloret de Mar
Superfície: 2.100m