Jordi Marcè
cronologia
+

Piscina Municipal de Torreforta, Riuclar i Icomar. Tarragona

L' objectiu de la proposta haurà de ser trobar una solució formal que respongui a les característiques de l'entorn, plantejant un edifici que es relacioni amb la ciutat, i formi un equipament urbà excepcional.
S'han considerat els enclaus existents més importants dins del teixit urbà, amb l'objectiu de proposar connexions i relacions entre aquests i la nova peça d'equipament, que es destaca per ser un nucli i punt estratègicament important, on s'haurien de interelacionar totes les circulacions tradicionals del municipi.
Es planteja un equipament fonamentalment en una planta noble, a planta baixa, amb una geometria de seqüència molt clara, tot seguint el programa i les prescripcions del model de PCO-2 del Consell Català de l'Esport.
El programa funcional incorpora una zona de gimnàs i fitness, zona de vestidors, zona d'aigua , zona de pre-piscina i zona de piscina
En planta soterrani es preveu una planta diàfana per acollir la majoria de les instal·lacions de l'equipament i en planta pis s'hi projecten els dos pàdels, amb la resta de les instal·lacions.
Any: 2.009
Situació: Tarragona
Client : Ajuntament de Tarragona
Superfície Construida: 3.213, 37m
Pressupost: 3.769.328,93 (E)