Jordi Marcè
cronologia
+

Estudi Prèvi. Centre esportiu municipal Via Favència. Barcelona

L'encàrrec consisteix en l'estudi previ d'un centre esportiu municipal de titularitat pública i gestió privada, situat a la zona nord de la ciutat de Barcelona.
El solar, situat a Via Favència 348-362B, forma part d'una parcel·la més gran, propietat de l'Ajuntament de Barcelona. Limita amb el camp de futbol de Nou Barris, el CEIP Prosperitat i amb una plaça on s'ubiquen equipaments per la gent gran (residencia i habitatges dotacionals).

El centre inclou piscina de 25m de llarg, spa, gimnàs amb 4 sales de fitness i solàrium exterior, bar i serveis annexos. A la planta baixa es troben els serveis generals: recepció, administració, bar, i la galeria d'observació. La piscina, l'spa i els vestidors de grups es troben a la planta -1. En les dues plantes superiors s'ubiquen els vestidors d'abonats i el gimnàs amb solàrium.

Amb la voluntat d'ampliar físicament i visualment l'espai públic, l'edifici es retira 13m sobre rasant del límit marcat per la normativa urbanística vigent. Per la transparència proposada a la planta baixa de l'edifici, la plaça es connecta visualment amb l'interior, a través de la galeria d'observació de la piscina.
Any: 2012
Situació: Barcelona
Promotor: Ajuntament de Barcelona
Superficie: 3.065m2