Jordi Marcè
cronologia
+

Piscina Coberta Altafulla

La piscina coberta és part del Campus Esportiu i Educatiu.
El Pla especial de l'any 2005 planificava urbanísticament àrees on posteriorment es van desenvolupar projectes més detallats.
Els espais esportius es van dissenyar volumètricament tot aprofitant el desnivell natural existent a l'àmbit, per accedir des de l'eix elevat, tangent al cementiri, fins a arribar a l'àgora esportiva projectada.

Aquest eix vertebrador del projecte continua des de la vialitat, per un pati noble d'accés, per la plaça - centre del projecte, i focalitzant els itineraris cap una perspectiva de l'entorn agrícola del municipi.

Dos elements delimiten la plaça: el poliesportiu i la piscina.
A traves d'unes grades, des de la plaça, tenim un accés elevat tant a la piscina com al poliesportiu, que es troben a un nivell inferior.
Sota la plaça d'accés es situen els vestuaris de les dos activitats, que connecten al mateix nivell de la pista poliesportiva i de la piscina.
Any: 2.006 (projecte)
Situació: Subsector Comunidó, PAU12-SUR1, Altafulla. Tarragona
Client: Ajuntament d'Altafulla
Superfície Construïda: 1.430m2
Pressupost: 2.400.000 (E)