Jordi Marcè
cronologia
+

Proposta per a el nou parc ferial a Amador, Panamà.

En el quadre de l'elaboració del masterplan per a Fort Amador (Panamà) es va presentar la necessitat de re situar el projecte per al nou centre de convenció i exhibició de Panamà.
Es va re situar el programa entre àrees de concessions lliures i aparcaments en tal manera que el conjunt es pogués desenvolupar sense interrupció i presentés un accessibilitat optima sense afectar a construccions existents.
Aquest nou parc firal es converteix en un element estructurador en el nou paisatge d'Amador. Les seves peces es desenvolupen en un bosc de palmeres al llarg d'un passeig per als vianants que uneix totes les peces. Els edificis s'articulen al voltant d'espais públics de qualitat.
El palmerar permetrà crear un filtre i minimitzar l'impacta de la nova actuació sobre projectes més emblemàtics com el Biomuseo De Franck Gehry.
Any: 2011
Situació: Amador, Ciutat de Panamà
Area: 191.903m