Jordi Marcè
cronologia
+

Parc d’Equipaments i Jardins. Concurs per la construcció d’un equipament mixt (CAP, policia local, serveis socials) a Begur

El nou equipament és una porta al centre històric. Per ser coherents amb el caràcter del lloc, l’edifici estableix les connexions entre el parc i el centre històric, i així l’imaginem com un edifici rodejat de verd, un edifici - jardí. Volem, com a primer pas, recuperar el jardí que ocupava aquest espai antigament, i d’aquesta manera prolongar simbòlicament el parc de l‘Arbreda cap al centre. L’arquitectura s’insereix en una base / trama / envolvent de vegetació.
Els espais requerits pel programa es dissenyen amb una gran transparència i obertura a l’exterior, fomentant la llum i la ventilació natural, començant per l’aparcament soterrat.
Les plantes superiors són un conjunt de caixes volumètriques que s’obren als patis interiors i al jardí envolvent: una arquitectura fragmentada, de petita escala, sense grans gestos ni barreres visuals, dissimulada enmig de la vegetació, atenent als aspectes arquitectònics i la coherència amb el nucli històric.
El jardí situat en coberta és la part més visible de l’edifici: des del perímetre a cota superior i fins als miradors més llunyans, en perspectiva descendent veurem l’espai públic i la coberta enjardinada com a parts més visibles de l’equipament.
Situació: Begur, Girona
Any: 2020
Client: Ajuntament de Begur
Superfície: 2.650m2