Jordi Marcè
cronologia
+

Participació Concurs Escola Bressol a Viladecavalls

La proposta es basa en la imatge d'un ou que protegeix i acull als nens en el seu interior.

Les aules circulars s'ordenen al voltant d'uns patis interiors que introdueixen la llum i la ventilació a aquestes. La divisió interior - exterior és difusa, de manera que els nens es sentin en la escola com si estiguessin dintre del bosc.

En aquesta proposta definitiva, tot i la subtilesa del conjunt, es crea un cos principal compacte, agrupant les aules dins el volum principal.
En el teòric vèrtex o punta de l'ou, es troba el vestíbul i Hall d'accés així com el despatx i zona d'administració de l'escola bressol, facilitant el control i seguretat dels infants.
Any: 2008
Situació: Viladecavalls. Barcelona
Client: Ajuntament de Viladecavalls