Jordi Marcè
cronologia
+

Llar d'infants municipal. Altafulla, Tarragona.

El projecte es desenvolupa com un conjunt d'espais i volums individualitzats, interiors, semi - interiors (porxos i patis coberts) i exteriors, que s'articulen al voltant d'un pati obert.
En planta baixa estan situades les 6 aules amb els seus espais annexos, la zona d'administració, recepció i control d'accés, i els espais per a activitats en aire lliure: patis coberts, patis oberts i jardins.
L'accés principal es realitza a través d'un porxo que ens porta a l'espai central (pati obert). Adjacent a l'entrada es troba el nucli de circulació vertical, composat per escala i ascensor adaptat.
En la planta primera estan situats l'àrea de personal, la cuina i una sala - menjador d'ús polivalent. A la cuina es pot accedir directament des de l'exterior per l'entrada de servei.

6 aules, 3 patis, 1 jardí envolvent
2 plantes, 2 accessos a nivells diferents
4 volums massissos, 3 volums transparents
Any: 2.006
Situació: Altafulla (Tarragona)
Client: Ajuntament d'Altafulla
Superfície construida: 726 m2
Pressupost: 754.000 (E)
Constructor: Gulinves, S.A.