Jordi Marcè
cronologia

Escola (emef), guarderia (cemei) i centre esportiu Ilha do Crisógono. Vitòria, Brasil

En la Ilha do Crisógono es proposa un recorregut paisatgístic pel manglar, que porta al mirador situat en el punt més alt. El passeig és un camí elevat, una passarel·la elevada sobri pilotis, que permet el pas de petites embarcacions. El principal criteri de disseny és la integració paisatgístic: materials naturals característics per a la zona, colors i textures inspirades en l'aparença del manglar, detalls discrets dels elements de mobiliari, il·luminació o senyalització.
El punt de partida per explorar l'illa és un conjunt educatiu format per escola i guarderia. Simbòlicament, el camí comença allí on el passeig troba el conjunt edificat dedicat a l'ensenyament. Està situació apunta a la possibilitat d'ampliar l'experiència didàctica aprenent directament de la proximitat del manglar, i involucrar als alumnes en la protecció de la naturalesa.
Any: 2014
Situació: Vitòria, Brasil.