Jordi Marcè
cronologia
+

Estudi previ. Nova Seu de la Falcultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Barcelona, Espanya.

Estudi previ. Nova Seu de la Falcultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
Situació: Barcelona, Espanya
Any: 2015
Pressupost: 17.930.998(E)