Jordi Marcè
cronologia

Cremadors de Mariscs. Vitòria, Brasil

Els cremadors de mariscs són elements d'arquitectura típics del sector que donen servei a la comunitat de Vitòria.
És en aquestes estructures on es crema el marisc i es prepara per ser consumit.
Aquests, actualment, es troben en condicions inadequades i fora dels patrons higénic - sanitaris, és per això que la proposta pretén renovar aquests elements responent a les necessitats i considerant tots els requeriments funcionals abans esmentats.
Es proposen diverses volumetries, però sempre tractant de representar petites roques sobre l'aigua com a part del paisatge.
Any: 2014
Situació: Vitòria, Brasil.