Jordi Marcè
cronologia
+

Concurs. Institut Tècnic Superior de l'Est "ITSE". Anàlisis

El Concurs consisteix en l'estudi, disseny i construcció de l'Institut Tècnic Superior de l'Est, "ITSE" a la ciutat de Panamà.
La proposta neix d'una exhaustiva anàlisi del lloc i del paisatge on es considera la situació global i local d'emplaçament, les condicions climàtiques i ambientals i la morfologia del terreny que ens porta a determinar les directrius del programa i del concepte funcional d'aquest nou equipament.
Es presenta una proposta que pretén tenir un diàleg directe amb l'entorn a causa d'una implantació òptima dins del terreny, considerant totes les condicionants ambientals i paisatgístiques que formen aquest espai excepcional.
Per a això s'han complert tots els paràmetres de disseny arquitectònic en relació a les característiques funcionals, de programa a més de les condicionants mitjà ambientals i ecològiques considerant en l'arquitectura l'estalvi energètic, l'ús natural de la llum, les energies renovables, la gestió de residus.
Situació: Ciutat de Panamà, Panamà.
Superfície àmbit: 106.500m2
Superfície construïda: 54.000m2
Any: 2016