Jordi Marcè
cronologia
+

Concurs. Seu de Districte, Biblioteca i Oficina D'Atenció Ciutadana (OAC). Barcelona.

La plaça de Sarrià es un lloc carregat de memòria, de referències i significats simbòlics. El nou equipament encaixarà en aquest context amb una personalitat marcada, adaptant la seva geometria, els seus colors i textures - a l'entorn construït, incorporant les seves traces. La complexitat dels seus usos s'afegeix a la complexitat de l'entorn.

L'edifici de nova planta reconeix i incorpora dos línies de força - direccions principals del lloc: l'eix del carrer de l'Avió Plus Ultra, paral·lel a la Via Augusta, que ofereix al vianant una visió directa de la façana nord de l'equipament, i l'eix de del carrer Major de Sarrià, articulant amb la plaça el centre vital del barri.
Aquests dos eixos generen uns talls en planta, de dalt a baix, expressats també volumètricament. L'edifici es percep doncs, des de la plaça, el carrer Major de Sarrià i des del Passeig de la Bonanova, com un encaix de volums que corresponen als diferents usos.
La pell és un joc de caixes blanques opaques i lames verticals orientables, de colors diferents inspirats en els colors del lloc. Això permet el control lumínic i climàtic i la màxima flexibilitat de funcionament de l'edifici, que s'autoregula tèrmicament.
Any: 2013
Situació: Barcelona