Jordi Marcè
cronologia
+

Concurs per rehabilitar un edifici històric de Sants com a equipament de barri

El concepte es basa en la incorporació d'un nou element dintre de l'edificació existent. Aquesta nova peça de l'edifici l'hem anomenat "EMPELT", "planta resultant de la unió de dues o més parts de plantes diferents". La nova articulació incorporarà les circulacions, serveis i instal·lacions de l'edifici.

L'entrada principal es fa a traves d'un espai distribuïdor / espai d'exposició i d'informació de les activitats del centre.
S'ha buscat la màxima flexibilitat dels espais proporcionant una gran versatilitat, mitjançant envans mòbils, espais polivalents, "expandibles" i multiusos, per poder adequar l'edifici a les necessitats de cada moment.

La solució escollida es basa d'una banda en la conservació integral i restauració de la façana existent, com obliga el nivell de protecció C de patrimoni, amb la recuperació del disseny original del balcó. S'enderrocaran tots els envans interiors i els forjats existents. Es conservarà la part més emblemàtica de l'edifici: la coberta principal formada per encavallades de fusta que es troben en bon estat. Es procedirà al reforç de l'estructura.
El nou element central és el que s'encarrega de resoldre la circulació vertical i la connexió entre tots els nivells. Aquest element estructura i ordena tota la reforma, tant formal com estructuralment.
Any: 2012
Situació: carrer Olzinelles, Barcelona
Superfície construïda: 1.900m