Jordi Marcè
cronologia
+

Concurs. Centre Cí¬vic Castell Platja d'Aro. Girona

El projecte es planteja com un conjunt de caixes d'activitats articulades entre els arbres, dins el bosc existent.
Una estructura per sobre del terreny, que aixeca l'edifici i el protegeix de possibles creixements de la riera, li dona perspectiva i ens prepara cap un sistema constructiu pre-industrialitzat, sostenible i de fàcil manteniment.
Amb aquests antecedents, el projecte prova d'atendre el programa amb un sistema compositiu i formal clar amb simplicitat en la seva distribució interior, tant des d'un punt de vista de circulacions, accessos i composició d'espais.
Com centre cívic incorpora sales de reunió, espais polivalents i despatxos d'ús públic.
Es projecta l'edifici com el resultat d'aplicació d'un conjunt de mesures que fan efectiva la sostenibilitat no tant sols com criteri constructiu sinó com criteri d'us de l'equipament i que pretenen marcar un procés d'innovació tecnològica.
Any: 2008
Situació: Castell Platja d'Aro. Girona
Client: Ajuntament de Castell d'Aro
Superfície Construïda: 710m