Jordi Marcè
cronologia
+

Centre Cívic i Centre d'Equipaments Municipals L'Ametlla de Mar

L' objectiu de la proposta haurà de ser trobar una solució formal que respongui a les característiques històriques, culturals i ambientals del municipi, plantejant un edifici que es relacioni amb la ciutat, i formi un equipament urbà excepcional.

Des d'aquest plantejament s'han considerat els enclaus existents més importants dins del teixit urbà, amb l'objectiu de proposar connexions i relacions entre aquests i la nova plaça d'equipaments i centre cívic, que es destaca per ser un nucli i punt estratègicament important, on s'haurien de trobar i interrelacionar totes les circulacions tradicionals del municipi.

Dintre de un edifici contenidor de totes les activitats requerides per el programa arquitectònic, es distribueixen activitats culturals, socials, administratives i de formació.
Any: 2008
Situació: L'Ametlla de Mar, Tarragona
Client: La Cala Gestió
Superfície: 4.807m2
Pressupost (P.E.M.): 5.924.463(E)