Jordi Marcè
cronologia
+

Participació en Concurs d'Avantprojectes de Parc Urbà i Cementiri a Rubí, Província de Barcelona.

La idea principal del projecte es la infiltració dins la muntanya del cementiri, que es descompost en dues parts: recorreguts i nínxols.
Els recorreguts es basen en una trama principal que connecta l'entrada del cementiri amb l'edifici de serveis situat al final i uns carrers secundaris, més amples que porten a la zona dels nínxols.


La imatge que es buscava es una sèrie de seccions encertades totalment a la forma natural del terreny, respectant la vegetació existent amb un resultat de naturalesa orgànica.

Els recorreguts tenen como inici, final o pas entremig; els edificis projectats.
Any: 1997
Situacio: Rubí, Barcelona.
Promotor: Ajuntament de Rubí.