Jordi Marcè
cronologia

Concurs. CEIP La Riera de Gaià. Tarragona

El projecte s'estructura al voltant de tres cossos longitudinals, enllaçats mitjançant un quart volum transversal, el qual s'adapta a la topografia, i a la façana principal de l'escola, generant una placeta d'accés de proporcions i qualitats acurades.

Els tres volums paral·lels, presenta les aules, de primària i secundària, mentre que els espais lliures entre els tres volums es projecte com una zona d'esbarjo i lleure, també separades segons les edats.

El cos transversal serveix d'element comunicador i alberga la zona d'administració i part de serveis.

La totalitat del projecte no excedeix del nivell de planta baixa, que junt a la pista polivalent projectada en el límit del volum de major llargada i la gran quantitat d'espais exteriors, intenten atorgar al projecte una sensació de lleugeresa i adaptació al medi paisatgístic existent a la zona.
Any: 2.009 (projecte)
Situació: Riera de Gaià, Tarragona
Client: Ajuntament Riera de Gaià
Superfície Construïda: 1.380m