Jordi Marcè
cronologia
+

Biblioteca Mercè Rodoreda. Platja d'aro, Girona.

El projecte, guanyador d'un concurs organitzat l'any 1999, ha provat d'entendre la privilegiada posició de l'edifici, situat en l'entorn de la Masia Bas, constituint-se en un punt d'inflexió entre el continu edificatori i la zona verda que l'envolta.

L'edifici de la biblioteca reprèn la posició front a la plaça central del parc, des d'un allunyament respectuós, donant protagonisme a la Masia Bas.

La biblioteca es desenvolupa en dues plantes, amb una zonificació molt clara per pisos. L'accés principal es realitza a la planta superior, amb una passera de formigó recuperada d'una marquesina de l'estructura enderrocada.

El pati enjardinat situat al nivell inferior inclou un apetita grada circular destinada a "l'hora del conte" per grups de nens i escoles.

A la coberta s'hi projecta un jardí mineral japonès, amb dos lluernaris; aquest lloc és al mateix temps el pati davanter de la masia i un mirador sobre el parc.
Any: 2.001
Situació: Platja d'Aro (Girona)
Client: Ajuntament de Platja d'Aro
Superfície construida: 700 m2
Constructor: Bastir, S.A.