Jordi Marcè
cronologia

Biblioteca Mercè Rodoreda. Platja d'aro, Girona.

El projecte, guanyador d'un concurs organitzat l'any 1999, ha provat d'entendre la privilegiada posició de l'edifici, situat en l'entorn de la Masia Bas, constituint-se en un punt d'inflexió entre el continu edificatori i la zona verda que l'envolta.

L'edifici de la biblioteca reprèn la posició front a la plaça central del parc, des d'un allunyament respectuós, donant protagonisme a la Masia Bas.

La biblioteca es desenvolupa en dues plantes, amb una zonificació molt clara per pisos. L'accés principal es realitza a la planta superior, amb una passera de formigó recuperada d'una marquesina de l'estructura enderrocada.

El pati enjardinat situat al nivell inferior inclou un apetita grada circular destinada a "l'hora del conte" per grups de nens i escoles.

A la coberta s'hi projecta un jardí mineral japonès, amb dos lluernaris; aquest lloc és al mateix temps el pati davanter de la masia i un mirador sobre el parc.
Any: 2.001
Situació: Platja d'Aro (Girona)
Client: Ajuntament de Platja d'Aro
Superfície construida: 700 m2
Constructor: Bastir, S.A.