Jordi Marcè
cronologia
+

Rehabilitació de l`Ajuntament de Gualta. Girona

L`encàrrec proposa la reforma de l'edifici consistorial del municipi de Gualta, situat dins del casc històric en la Plaça Major núm. 1.
El projecte preveu la necessitat de dotar als serveis administratius de l`Ajuntament dels espais i superfícies oportunes. Es pretén configurar la planta baixa com a lloc d'activitats del poble.
L'edifici es projecta tenint en compte inicialment la divisió funcional per plantes i la seva mala orientació, al nord, on es troba situat. Degut a això, es plateja un pati interior que conté l'accés principal i on s'ubica l'escala principal.

El projecte s'articula en tres nivells amb funcions diferents. La planta baixa com a seu de d'activitats de tot tipus, la planta primera per a activitats administratives, ubicant la sala de plens, el despatx de l'alcalde i altres espais de treball.
En planta segona s'ubiquen dos vivendes amb un accés directe des de planta baixa, situat pel Carrer Major. Es busca optimitzar l'espai amb panells i portes corredisses i cuines de tipus americà que conferiran moltes possibilitats d'ús.
Client: Ajuntament de Gualta
Situació: Gualta, Girona
Superfície àmbit: 220M2
Pressupost: 12.000.000ptas (72.121E)
Any: 1.993