Jordi Marcè
cronologia
+

Estudi de detall per a l'àrea petroquímica. Tractament dels límits i accessos.

La zona industrial - petroquímica és una gran infraestructura, que genera un paisatge característic i un fort impacte visual al territori. Aquesta situació requereix certes mesures de correcció per millorar la integració: barreres i filtres visuals, zones de protecció en el perímetre.
El tractament dels límits és important també des del punt de vista de la necessària seguretat del recinte industrial. Les tanques de protecció han de respondre a aquesta doble funció: d'integració i de seguretat.
L'estudi de detall dels límits i accessos s'emmarca en l'estratègia global de desenvolupament de la zona industrial i s'elabora juntament amb l'estudi de planificació, una aplicació preliminar de la nostra metodologia d'estudi i de treball, una primera aproximació a la situació actual de la zona industrial i un esbós de les seves perspectives i oportunitats de desenvolupament.
Per als accessos principals al recinte industrial es proposen uns portes amb control d'accés (petit edifici - porteria) amb un disseny modern que combina l'industrial i el natural, en una imatge representativa, destinada a dignificar les instal·lacions.
Any: 2013